Звіт про виплати та надходження ПАТ

 

Звіт про виплати та надходження ПАТ "МЕЛІОР БАНК" станом на 01.01.2017
Інформація про розрахунки з кредиторами (тис. грн) Надходження (тис. грн)
1 черга 2 черга 3 черга 4 черга 5 черга 6 черга 7 черга 8 черга 9 черга 10 черга Погашення заборгованості за кредитами (тис. грн) Реалізація майна Банку Інші надходження (купон за цінними паперами, продаж/обмін валюти, оренда, погашення дебіторської заборгованості, повернення гарантованого депозиту, тощо)
Всього в тому числі за рахунок звернення стягнення на заставу
                    -                       -          2 434,14                      -                          -                        -                       -                          -                      -                            -     2 406,20 0,00 2 741,44 1 603,70